18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

மன அழுத்தம் செரிமானக் கோளாறுகளை உண்டாக்குமா?

அனேகமாக நாம் அனைவருக்கும் இதற்கான பதில் தெரிந்திருக்கும். மன அழுத்தம் நம் உடலில் செயல்படும் செரிமான உறுப்புகள் அனைத்தையும் பாதிக்கிறது. மூளைக்கும் செரிமான மண்டலத்திற்கும் இடையில் இருக்கும் இணைப்பு மிகவும் சிக்கலானது ஆகும். மன அழுத்தம் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடுகளை பாதிப்பதால் உடலிலுள்ள அனைத்து இயக்கங்களும் அதனால் பாதிப்படைகின்றன.

Read More

Call Now ButtonCall Now