18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

ஹெர்னியாவினால் ஏற்படும் சிக்கல்கள்

ஹெர்னியாவை சரிசெய்யும் அறுவை சிகிச்சைகள் இப்போதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக நடைபெறுகின்றன. இந்தியாவில் மட்டுமே ஒரு ஆண்டிற்கு பல ஆயிரம் பேருக்கு ஹெர்னியா அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன என்று ஒரு கணக்கு கூறுகிறது. நிலைமை இப்படி இருக்க பலர் சில காரணங்களுக்காக அறுவை சிகிச்சையை செய்துக் கொள்ளாமல் இருந்துவிடுகின்றனர். பணப்பற்றாக்குறை, ஹெர்னியா உள்ளதையே சரியாக கவனிக்காமல் போவது, ஆகிய இரண்டு காரணங்கள் தான் இதில் பிரதானம்.  ஆனால் இப்படி கவனிக்காமல் அறுவை சிகிச்சை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் சிக்கல்கள் எழும். அவ்வாறு எழும் சிக்கல்கள் சில சமயங்களில் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம்.

Read More

Call Now