18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு ஏற்படும் ஹெர்னியாவுக்கான சிகிச்சை

சுகப்பிரசவ முறையில் குழந்தைகளைப் பெற்றெடுப்பது சிறந்தது என்றாலும், குழந்தையின் முறையற்ற நிலை, கருவிற்கு ஏற்படும் துன்பம், உயர் இரத்த அழுத்தக் கோளாறுகள் போன்ற சில மருத்துவ நிலைமைகள் பெண்களை சாதாரண பிரசவத்திற்கு அனுமதிக்காது. இத்தகைய சமரச சூழ்நிலைகளில், நீங்கள் சிசேரியன் செய்துக் கொள்ளுமாறு உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கலாம். சிசேரியன் அல்லது சி-செக்ஷன் (C-Section) என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறையாகும். இது தாயின் வயிறு மற்றும் கருப்பையில் சிறிய கிழிசல் ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தையை பிரசவிக்க வைப்பதாகும். மருத்துவத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள், பிரசவத்துடன் தொடர்புடைய சிக்கல்கள், தாய் மற்றும் குழந்தை இறப்பு விகிதங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க இந்த அறுவை சிகிச்சை முறை உதவி புரிந்துள்ளன என்றால் அது மிகை ஆகாது. சிசேரியன் செய்துக் கொண்டால் சிலருக்கு அரிதாக ஹெர்னியா ஏற்படலாம்.

Read More

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மூல நோயை எவ்வாறு சமாளிப்பது?

வீங்கிய இரத்த நாளங்கள் உங்கள் ஆசனவாயைச் சுற்றி அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும் போது மூல நோய் தோன்றுகிறது. மூலம் ஏற்பட்ட பெரும்பாலான மக்கள் இது குறித்து வெளிப்படையாகப் பேச விரும்புவது இல்லை. ஆனால் இந்த நிலையிலேயே பலர் வாழ்க்கையை வாழ்வர். மூல நோய் பெரியவர்களை மட்டுமில்லாமல் சிரியவர்களையும் பாதிக்கும். பெண்களில், மூல நோய் பெரும்பாலும் அவர்களின் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படலாம். குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் ஏன்றால் அவர்களது மூன்றாம் மாதம் தொடங்கி பிரசவம் நடப்பது வரை தோன்றலாம். கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மூல நோயை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது குறித்த சில குறிப்புகளை இங்கே உங்களுக்கு வழங்குகிறோம்.

Read More

5 Things to remember after a Fissure Surgery

Anal fissures are small tears or cuts in the mucosal lining, a thin and delicate lining, of the anus. Passing hard or large stools are one of the main reasons for anal fissures. The resulting tear or cut in the mucosal lining can expose the muscle around the anus known as the anal sphincter. This can cause muscle spasms which can further pull the edges of the fissure.

Most people with anal fissures do not require any extensive treatment unless they do not respond well with the treatments. In such cases, the surgeon might recommend an anal sphincterotomy. In this procedure, a small incision in the anal sphincter is made for the muscles to relax and allow the anal fissure to heal. Here are 5 tips you need to remember after a Sphincterotomy.

Read More

The connection between obesity and acute pancreatitis

Obesity is a medical condition where excess body fat has accumulated in the body to an extent it can have adverse effects on our health. Obesity, as we all know, brings a wide spectrum of health risks such as cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, gallstones, respiratory problems like sleep apnoea, asthma, etc, all termed as comorbid conditions or comorbidity. Added to the list of risk factors, obesity can also contribute to a common yet fatal condition known as acute pancreatitis. Here is more.

Read More

உட்காரும் தோரணை உங்கள் மூலத்தை எப்படி பாதிக்கிறது?

மேசை வேலைகள் வழக்கமாகிவிட்ட ஒரு சகாப்தத்தில் நாம் இன்று வாழ்கிறோம். நீண்ட நேரம் அமர்ந்தே வேலை செய்வது இப்போதெல்லாம் வழக்கமாகி விட்டது. வேலையைச் செய்ய ஓடியாடும் வழக்கமும், அவ்வாறு ஓடியாடும் வேலைகளும் குறைந்துவிட்டன. இதன் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள குறைவான உடல் வேலைகளும், மனிதனின் பழக்கவழக்க மாற்றங்களும் அதனுடன் புதிய சிக்கல்களை கொண்டுவந்துள்ளது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பெரிய பாதிப்புகளில் ஒன்றாக மூலம் உள்ளது. நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்த தோரணையில் வேலை செய்வது ஏற்கனவே இருக்கும் மூல நோயை பாதிக்கிறதா? வாருங்கள் அலசுவோம்.

Read More

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஹெர்னியா – கண்டுபிடிப்பதும், குணப்படுத்துவதும்

ஹெர்னியா என்றால் வயிற்று பகுதியில் உள்ள திசு படலத்தில் கிழிசல் ஏற்பட்டு உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளும், ஏனைய திசுக்களும் வெளியே துருத்தப்படுவது ஆகும். அவ்வாறு துருத்திய பகுதியில் வீங்கியது போல தோற்றம் தரும். சிறுவர்களுக்கும், சிறுமியருக்கும் ஹெர்னியா ஏற்படலாம் என்பது வியப்பான விஷயம் இல்லை. அது நடக்கக் கூடியது தான். சில சமயங்களில் குழந்தைகளும் ஹெர்னியாவோடு பிறக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. சிறிய வயதில் ஏற்படும் ஹெர்னியாக்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். ஆனால் முதலில் இதற்கான சரியான அறிகுறிகளை கண்டறிவதே மிக முக்கியம் ஆகும். சிறார்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இங்குவினால் ஹெர்னியா என்று சொல்லப்படும் குடல் இறக்கமும், தொப்புளில் ஏற்படும் அம்பலிக்கல் ஹெர்னியாவும் இரண்டு வித ஹெர்னியாக்கள் ஆகும்.

Read More

Are you undertaking Keto or Paleo diet? Beware of constipation?

Having a healthy diet is the first and greatest step you take to prevent yourself from health problems like heart disease, high blood pressure, diabetes, etc. Having an unhealthy diet can make you obese and can attract several health conditions. This is why many obese people commit to reducing their weight by dieting and exercise. Many people believe that dieting is nothing but eating less. But that is not the case at all. Today, there are several different types of diet plans that are designed to suit different people’s needs. The most common and popular diet types that we keep hearing are the ‘Paleo diet’ and the ‘Keto diet’.

Read More

4 ways how high blood sugar can affect your eyes and vision?

With 62 million diabetic people, India is the diabetic capital of the world, housing nearly 15% of the total diabetic population of the world (422 Million). Diabetes is a compilation of metabolic disorders characterized by high blood sugar levels, frequent urination, increased hunger, and thirst. If left untreated, diabetes can lead to several other complications. Some of the most common long term complications of diabetes are cardiovascular diseases, stroke, kidney diseases, gangrene, and peripheral vascular disease. But did you know that high blood sugar levels can lead to blindness? Here are some of the conditions that may result due to the presence of uncontrolled diabetes.

Read More

Is gallbladder stone treatment without surgery possible?

The gallbladder is a small organ that sits below the liver in the upper right side of our abdomen. The gallbladder stores bile, a greenish-yellow liquid that helps digestion. The solid structures that form within the gallbladder are known as gallstones. Most gallstones are caused due to increased concentrations of cholesterol in the bile. The other causes for gallstones include increased bilirubin in the bile or failed periodical emptying of the bile from the gallbladder.

Treatment of gallstones is not necessary until symptoms are seen. If you have been experiencing sudden and radiating pain in the right side of the abdomen, the doctor will most likely recommend surgical removal of the gallbladder (cholecystectomy). But is there a way to treat gallstone without undergoing surgery?

Read More

How to treat Hernia after C-section surgery?

Although giving birth to children in a natural way is the best, certain medical conditions like the improper position of the baby, fetal distress, hypertensive disorders, etc, do not permit women to undergo normal delivery. In such compromising situations, your doctor might suggest that you go for cesarean delivery. A Caesarean or C-section as it is called is a surgical procedure that involves delivering the baby through surgery in the mother’s abdomen and uterus. The advancements in medicine have made it possible to reduce the number of complications, maternal and infant mortality rates associated with childbirth. One such possible but very rare complication of C-section is Hernia.

Read More

Call Now