18, 6th Cross Street
CIT Colony, Mylapore
+ (91) 9952002927
Give us a Call
springfieldinfo@gmail.com
Send us a Message
Mon-Sat : 9am-6pm
Working Hours

இந்த 10 தவறுகள் உங்கள் மூலநோயை மோசமாக்கலாம்

உங்கள் குதப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள இரத்த நாளங்களின் வீக்கம் தான் மூலநோய் எனப்படுகிறது. மூலம் வலி மிகுந்ததாக மாறக்கூடியவை. மலம் கழிக்கும் போதோ அல்லது உட்கார்ந்திருக்கும்போதோ ஒரு வித அசவுகரியம், நமைச்சல் அல்லது இரத்தப்போக்கு இவை ஏற்படலாம். மூலநோய்க் கட்டிகளை வைத்திருப்பது ஏற்கனவே கடினமான ஒரு விஷயம்  என்பதால், உங்கள் மூலநோயை மோசமாக்கும் இந்த 10 பொதுவான தவறுகளை எப்போதும் செய்யவேண்டாம்

Read More

5 Things a woman needs to know about Hemorrhoids or Piles

Hemorrhoids are swollen veins that occur in and around the anal region. Piles or hemorrhoids are a common condition that is caused due to a variety of factors. Some of the most common factors of piles are constipation, poor diet, sedentary lifestyle, hereditary factors, obesity, pregnancy, etc. Piles are a condition that affects people of both genders equally. However, some studies say that men are slightly more prone to getting piles. Regardless of that, it is not uncommon to see women with piles. In this blog, we are going to discuss a few things that women need to know about piles.

Read More

Why does anxiety cause Constipation?

Have you ever encountered a gut-wrenching feeling when you are anxious or overly stressed? Well, this is a sign of proof that your brain and your gastrointestinal tract are in sync. Several studies have shown us that our digestive system behaves according to our mental wellbeing.

This communication between our brain and the digestive system is important for several bodily functions. So, this means that the health of your digestive system depends also upon your mental wellbeing. Constipation is a common digestive problem that occurs as a result of anxiety and stress. This is termed as psychogenic constipation.

Read More

மூல நோய் கட்டிகள் வெடிக்குமா? அவை வெடித்தால் என்ன ஆகும்?

மூல நோய் என்பது உங்கள் மலக்குடல் மற்றும் ஆசனவாய், மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள ரத்த நாளங்கள் வீங்குவதால் ஏற்படுவது ஆகும். உங்கள் குத மண்டலத்தில் இருக்கும் நரம்புகள் மீது அதிக அழுத்தம் ஏற்படும்போது மூல நோய் ஏற்படுகிறது. மூலம் இருக்கும் சிலர் எந்த அறிகுறிகளையும் உணருவதில்லை. மற்றவர்களுக்கோ உட்கார்ந்திருக்கும்போது அரிப்பு, எரிச்சல், இரத்தப்போக்கு மற்றும் அசவுகரியத்தை  உணருவார்கள். உள்மூலம் மற்றும் வெளிமூலம் ஆகியவை மூலநோயில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறு வகை மூலநோய் ஆகும். உள்மூலம்  மலக்குடலுக்குள் உருவாகும். வெளிமூலம் குத வாயிலைச் சுற்றி உருவாகின்றன. மூல நோய் கட்டிகள் வெடிக்குமா என்று பார்ப்போம்.

Read More

Can piles or hemorrhoids burst? What happens if they burst?

Piles or hemorrhoids are enlarged veins that are found in and around your rectum and anus. Hemorrhoids occur when too much pressure is exerted over the veins present in your anal region. Some people with piles do not experience any symptoms while others might experience itching, burning, bleeding and discomfort while sitting down. The two different types of hemorrhoids are internal hemorrhoids and external hemorrhoids. Internal hemorrhoids are the type of piles which develop within the rectum. External piles, on the other hand, develop around the anal opening.

Read More

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மூல நோயை எவ்வாறு சமாளிப்பது?

வீங்கிய இரத்த நாளங்கள் உங்கள் ஆசனவாயைச் சுற்றி அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும் போது மூல நோய் தோன்றுகிறது. மூலம் ஏற்பட்ட பெரும்பாலான மக்கள் இது குறித்து வெளிப்படையாகப் பேச விரும்புவது இல்லை. ஆனால் இந்த நிலையிலேயே பலர் வாழ்க்கையை வாழ்வர். மூல நோய் பெரியவர்களை மட்டுமில்லாமல் சிரியவர்களையும் பாதிக்கும். பெண்களில், மூல நோய் பெரும்பாலும் அவர்களின் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படலாம். குறிப்பாக சொல்லவேண்டும் ஏன்றால் அவர்களது மூன்றாம் மாதம் தொடங்கி பிரசவம் நடப்பது வரை தோன்றலாம். கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மூல நோயை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது குறித்த சில குறிப்புகளை இங்கே உங்களுக்கு வழங்குகிறோம்.

Read More

உட்காரும் தோரணை உங்கள் மூலத்தை எப்படி பாதிக்கிறது?

மேசை வேலைகள் வழக்கமாகிவிட்ட ஒரு சகாப்தத்தில் நாம் இன்று வாழ்கிறோம். நீண்ட நேரம் அமர்ந்தே வேலை செய்வது இப்போதெல்லாம் வழக்கமாகி விட்டது. வேலையைச் செய்ய ஓடியாடும் வழக்கமும், அவ்வாறு ஓடியாடும் வேலைகளும் குறைந்துவிட்டன. இதன் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள குறைவான உடல் வேலைகளும், மனிதனின் பழக்கவழக்க மாற்றங்களும் அதனுடன் புதிய சிக்கல்களை கொண்டுவந்துள்ளது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பெரிய பாதிப்புகளில் ஒன்றாக மூலம் உள்ளது. நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்த தோரணையில் வேலை செய்வது ஏற்கனவே இருக்கும் மூல நோயை பாதிக்கிறதா? வாருங்கள் அலசுவோம்.

Read More

How to tackle Piles or Hemorrhoids during Pregnancy?

Hemorrhoids or piles are swollen blood vessels that appear around your anus when too much pressure is exerted on them. It’s not a topic that most people often like to openly talk about, but they are part of many people’s lives. Piles or hemorrhoids can affect adults and children. In women, hemorrhoids most often occur during their pregnancy period, especially during the third trimester and shortly after childbirth. Here are a few tips on how to tackle piles during pregnancy.

Read More

10 Mistakes that can aggravate your piles

Piles are the inflammation or swelling of the blood vessels around your anal region. Piles can become very painful and can cause discomfort, itchiness, or bleeding while passing stools or while sitting. Since having piles is already difficult and uneasy, here are 10 common mistakes that can aggravate your piles.

Read More

How Does Your Posture Affect Your Piles?

We live in an era where desk jobs have become the norm. Sitting for long hours have become the order of the day and the days of running around for getting our work done are long gone. The result is less physical work and this change in human habit has brought with it sets of new problems. One among the problems is the high instance of piles reported among adults. So does sitting for long hours and posture affect already existing hemorrhoids or piles? Let us find out.

Read More

Call Now ButtonCall Now